Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit van de groepsraad. De groepsraad wordt gevormd door de leiding, vrijwilligers en bestuur van de groep. Het bestuur wordt gevormd door:

Ruud Duivenvoorden
Voorzitter
voorzitter@bosgeest.nl

Dick Snel
Vicevoorzitter
vicevoorzitter@bosgeest.nl

Ellen Clemens- van der Hulst
Penningmeester
penningmeester@bosgeest.nl

Annemieke Bloem
Groepsbegeleider
groepsbegeleider@bosgeest.nl

Loes Wijnands
Groepsbegeleider
groepsbegeleider@bosgeest.nl

Gera Baas
Secretaris
secretaris@bosgeest.nl

Andere functies en commissies


Vertrouwenspersonen
Scouting Bosgeest heeft een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Bij klachten, ongewenst gedrag of een luisterend oor kan je altijd bij hen terecht. Zij staan los van de groep en zullen je altijd helpen. Ook zullen zij altijd met jou overleggen hoe verder te handelen en geen stappen ondernemen die jij niet wilt.

Je kan contact opnemen met de vertrouwenspersonen via:
vertrouwenspersoon@bosgeest.nl

Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider helpt al onze vrijwilligers te kwalificeren via de Scouting Academy. Alle leiders en vrijwilligers in andere functies kunnen zich ontwikkelen door middel van competenties. Onderdeel hiervan zijn het leiding geven, goed uitleggen, EHBO, omgaan met kinderen met een rugzakje maar ook hoe je bijvoorbeeld een kamp organiseert.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een praktijkbegeleider, lijkt je deze functie leuk? Mail dan naar info@bosgeest.nl

Je kan contact opnemen met de praktijkbegeleider via: praktijkbegeleider@bosgeest.nl

 

Overige Commissies:

Koningsmarkt Commissie
koningsmarkt@bosgeest.nl

Communicatie Commissie
communicatie@bosgeest.nl

Sponsor Commissie
sponsor@bosgeest.nl

Materiaal Commissie
materiaal@bosgeest.nl